0973.496.550

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động:

  • Tư vấn và đào tạo định hướng nghề nghiệp, phát triển cá nhân, kỹ năng sống và thay đổi hành vi cho đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm;
  • Tư vấn xây dựng, đào tạo về cấu trúc, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

I. TUYÊN BỐ TẦM NHÌN:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI.

II. TUYÊN BỐ SỨ MỆNH:

Open End là Công Ty hàng đầu trên thế giới về tư vấn, đào tạo và cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện đối với con người và doanh nghiệp ở các thị trường chúng tôi phục vụ. Bằng cách, Open End luôn luôn đồng hành cùng khách hàng đến với sự hỗ trợ và các gói dịch vụ chất lượng cao nhất, ứng dụng công nghệ thông minh có khả năng tùy biến theo nhu cầu của khách hàng linh hoạt. Open End xây dựng dựa trên các chuẩn mực đạo đức nhằm KIẾN TẠO TƯƠNG LAI “Độc lập tài chính – Tự do thời gian” để PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG và TẠO GIÁ TRỊ cho các cộng sự, đối tác và cho tất cả cộng đồng.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: (3T – TÂM – THÂN – TRÍ)

– Tâm: Trung thực – Công bằng – Tôn trọng và tư duy tích cực.

– Thân: Khỏe mạnh, cường tráng, dẻo dai, tràn đầy năng lượng – làm mọi việc 100% đam mê.

– Trí: Sáng tạo, linh hoạt, đột phá “KHÔNG GIỚI HẠN”

SOLOGAN: “OPEN END – KHÔNG GIỚI HẠN